Biele striebro v zbierkach SSM

Biele striebro v zbierkach SSM

Dáva sa na všeobecnú známosť !

 

Akadémia európskeho seniora usporiada v Banskej Bystrici prednášku

 

Biele striebro v zbierkach SSM.

Jedná sa o fajky z morskej peny.
Prednáška s ukážkami sa uskutoční 23. októbra 2018, utorok, 10.00 – 10.45 hod.
v Matejovom dome Banská Bystrica.
Kto si nájde čas, bude vítaný.